You are here

Setva povrtarskih kultura u jesen

Benefiti jesenje setve i sadnje su višestruki, a kao dva najznačajnija izdvajaju se konzumiranje svežih plodova u rano proleće i ekonomski efekat koji ovakav način proizvodnje obezbeđuje, jer povrće u rano proleće postiže veliku tržišnu cenu.

Naša preporuka:

- Zelena salata
Na otvorenom polju setva salate za jesenju proizvodnju rasada obavlja se u julu i avgustu mesecu, rasađivanje u septembru a za berbu pristiže u novembru. U zaštićenom prostoru setva i sadnja salate obavlja se sukcesivno, sa razmacima 10-20 dana što zavisi pre svega od zahteva, potražnje na tržištu i želje potrošača.

Izdvajamo iz ponude: Shangore (Syngenta), Meteore (Syngenta), Genesis (Bejo)

- Spanać
Proizvodi se isključivo direktnom setvom semena u više navrata (sukcesivna setva), a rok setve za jesenju proizvodnju je avgust – septembar.
Izdvajamo iz ponude: El forte (Syngenta), SV 1714VC-poboljšana Mariška (Seminis), Solomon (Seminis), Imperator (Hoya MIP seeds)

- Blitva
Blitva se najčešće gaji u uslovima zaštićenog prostora ali i na otvorenim poljima. Gaji se na drugom mestu u plodoredu, ređe iz rasada, najčešće direktnom setvom semena i to u septembru mesecu za ranu prolećnu potrošnju. 
Izdvajamo iz ponude: Srebrnolisna blitva (Hoya MIP seeds)

- Keleraba
Setva se obavlja krajem avgusta a ubiranje krajem septembra, ili za kasnu jesenju proizvodnju keleraba se seje početkom novembra a berba je u decembru mesecu
Izdvajamo iz ponude: Korist (Bejo)

- Rotkvica
Za jesenju proizvodnju seje se u avgustu i septembru mesecu sukcesivno na svakih 7-10 dana. 
Izdvajamo iz ponude: Kaspar (Syngenta), Sora (Nunhems), Sora (Hoya MIP seeds)

- Zimska rotkva
Setva se obavlja u julu i avgustu mesecu, a za berbu dospeva nakon 80-100 dana, koliko traje dužina vegetacije. 
Izdvajamo iz ponude: Bela zimska rotkva (Hoya MIP seeds), Crna zimska rotkva (Hoya MIP seeds)