You are here

Ostalo

ASEF Mineralno đubrivo za balkonske biljke

ASEF Mineralno đubrivo za balkonske biljke

Tekuće mineralno đubrivo za balkonske biljke.

218,00 RSD
ASEF Mineralno đubrivo za zelene biljke

ASEF Mineralno đubrivo za zelene biljke

Mineralno đubrivo za zelene biljke. NPK 8-4-4.

218,00 RSD
Asfert 1 13:40:13 1 kg

Asfert 1 13:40:13 1 kg

ASFERT 1 je NPK đubrivo namenjeno za ishranu biljaka koje se gaje na različitim zemljištima na otvorenom polju i zaštićenom prostoru.

289,00 RSD
Asfert 2 30:10:10 1 kg

Asfert 2 30:10:10 1 kg

ASFERT 2 je NPK đubrivo sa povećanim sadržajem azota i namenjeno za ishranu različitih biljnih vrsta, na otvorenom polju i zaštićenom prostoru.

Brojni fiziološki i biohemijski procesi u biljkama zavise od sadržaja azota. Kao gradivni element, azot učestvuje u građi proteina, nukleinskih kiselina, hlorofila i enzima.

249,00 RSD
Asfert 3 12-12-36 1 kg

Asfert 3 12-12-36 1 kg

ASFERT 3 je NPK đubrivo namenjeno za ishranu svih biljnih vrsta, posebno kaliofilnih (povrće, krompir, šećerna repa, voće, vinova loza, krtolasto i ukrasno bilje). Povećan sadržaj kalijuma, izbalansiran odnos mikroelemenata i kvalitetna formulacija omogućavaju primenu đubriva ASFERT 3 na različitim tipovima zemljištima (posebno koja sadrže manje kalijuma) na otvorenom polju i zaštićenom prostoru.

299,00 RSD
Asfert Univerzal 20-20-20 50 g

Asfert Univerzal 20-20-20 50 g

Asfert Univerzal je NPK đubrivo sa povećanim sadržajem mikroelemenata i namenjeno za ishranu svih biljnih vrsta u različitim uslovima proizvodnje.

Visok sadržaj NPK elemenata i izbalansiran odnos mikroelemenata u đubrivu ASFERT UNIVERZAL podstiče pravilno formiranje vegetativnih i generativnih organa kod biljaka, njihov normalan rast i razvoj što se sve odražava na postizanje visokih i stabilnih prinosa.

46,00 RSD
Cerbero Magnezijum Sulfat 1 kg

Cerbero Magnezijum Sulfat 1 kg

Vodorastvorljivo đubrivo sa Magnezijumom i Sumporom

106,00 RSD
Murtonik 19-9-27

Murtonik 19-9-27

Sitni kristali, plave boje, bez mirisa
Vrsta i tip: Neorgansko složeno čvrsto NPK đubrivo sa mikroelementima (B, Cu, Fe, Mn,Zn), kristalna vodotopiva đubrivo
Doza, koncentracija: 0,5-2,5g/l vode

49,00 RSD
Slavol

Slavol

SLAVOL je tečno mikrobiološko đubrivo stimulator rasta koje je sertifikovano za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovaj proizvod je bez hemijskih dodataka i pozitivno deluje na biljke, zemljište i životnu sredinu.

Slavol se koristi za folijarnu prihranu:

- Ratarskih kultura: strna žita (pšenica, ječam, tritikale itd.), kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa, krmno bilje, duvan.

390,00 RSD
Zemlja za citruse 10l plantella

Zemlja za citruse 10l plantella

Specijalno pripremljen supstrat za citruse (narandža, limun, limeta). Koristi se u stanovima, staklenicima ili u zimskim baštama za uzgoj biljaka – pomaže zdrav uzgoj biljke, bogat prinos i cvetanje. Sadrži dovoljno đubriva za 6 nedelja. Prilikom sadnje ili presađivanja biljaka bitno je da navlažimo zemljište i prekrijemo otvore za odvod vode.

329,00 RSD
Zemlja za kaktuse 5l

Zemlja za kaktuse 5l

Namenjen za uzgoj svih vrsta kaktusa i drugih sukulenata. Mešavina visokokvalitetnog treseta, s dodatkom kvarcnog peska i komadićima cigle. Specijalan sastav obezbeđuje optimalne uslove za rast i razvoj biljaka.

297,00 RSD