You are here

Asfert 2 30:10:10 1 kg

Asfert 2 30:10:10 1 kg
Šifra:
1-000-0113
Cena:249,00 RSD
Proizvod je neocenjen

ASFERT 2 je NPK đubrivo sa povećanim sadržajem azota i namenjeno za ishranu različitih biljnih vrsta, na otvorenom polju i zaštićenom prostoru.

Brojni fiziološki i biohemijski procesi u biljkama zavise od sadržaja azota. Kao gradivni element, azot učestvuje u građi proteina, nukleinskih kiselina, hlorofila i enzima.

ASFERT 2 se primenjuje u periodu najveće potrebe biljke za azotom i to u fazi intenzivnog rasta, formiranja listova, cvetova i plodova. Kako azot ne stvara trajne rezerve u zemljištu, padavinama i spuštanjem zemljišne vlage dolazi i do spuštanja azota u dublje slojeve. Primena ASFERT 2 u fazama rasta vegetativne mase pospešuje rast korena, stabla, lisne površine, povećava otpornost biljaka prema nepovoljnim uslovima spoljašnje sredine i bolestima. Optimalna snabdevenost biljke azotom preduslov je za postizanje visokog kvaliteta i prinosa biljaka.

Makroelementi:

Ukupni azot (N)  30%
Fosfor (P2O5)  10%
Kalijum (K2O) 10%

Mikroelementi:

Gvožđe (Fe)  0,06%
Bakar (Cu)  0,01%
Mangan (Mn) 0,02%
Cink (Zn)  0,02%
Bor (B)  0,02%
Mobilden (Mo) 0,0015%
Specifična težina: 0,9-1 g/cm3
pH vrednost: 4,1

PRIMENA

Za potpunu ishranu biljaka preko zemljišta (fertirigacijom) mogu se preporučiti količine 50-250 kg/ha, s tim da je zemljište-supstrat klasičnim đubrenjem dovedeno u stanje optimalne plodnosti. U slučaju programirane upotrebe preko vode za zalivanje (fertirigacija), količina primene ovog đubriva unosi se rastvorom koncentracije do 0,1%, a folijarno rastvorom koncentracije 0,3-0,5%.

Vreme primene: u fazama intenzivnog razvoja vegetativne mase biljaka.

NAČIN PRIMENE

Programiranom primenom potrebnih količina đubriva putem vode za zalivanje po celoj površini ili lokalno (zalivanjem „kap po kap“), i folijarno, u kombinaciji ili bez kombinacije s odgovarajućim zaštitnim sredstvima. U slučaju folijarne primene sa zaštitnim sredstvima, treba poštovati pravilo rasporeda rastvaranja: voda – đubrivo – zaštitno sredstvo.
Broj tretiranja u toku godine zavisi od zahteva gajenih biljaka, sastava zemljišta, supstrata i predloženih načina primene, što najčešće podrazumeva više puta tokom godine.

Kultura: 
Pakovanje: 
1 kg
Namena: 
Hobi
Izvor: 
Domaći