You are here

Chemical Agrosava

Asfert 1 13:40:13 1 kg

Asfert 1 13:40:13 1 kg

ASFERT 1 je NPK đubrivo namenjeno za ishranu biljaka koje se gaje na različitim zemljištima na otvorenom polju i zaštićenom prostoru.

289,00 RSD
Asfert 2 30:10:10 1 kg

Asfert 2 30:10:10 1 kg

ASFERT 2 je NPK đubrivo sa povećanim sadržajem azota i namenjeno za ishranu različitih biljnih vrsta, na otvorenom polju i zaštićenom prostoru.

Brojni fiziološki i biohemijski procesi u biljkama zavise od sadržaja azota. Kao gradivni element, azot učestvuje u građi proteina, nukleinskih kiselina, hlorofila i enzima.

249,00 RSD
Asfert 3 12-12-36 1 kg

Asfert 3 12-12-36 1 kg

ASFERT 3 je NPK đubrivo namenjeno za ishranu svih biljnih vrsta, posebno kaliofilnih (povrće, krompir, šećerna repa, voće, vinova loza, krtolasto i ukrasno bilje). Povećan sadržaj kalijuma, izbalansiran odnos mikroelemenata i kvalitetna formulacija omogućavaju primenu đubriva ASFERT 3 na različitim tipovima zemljištima (posebno koja sadrže manje kalijuma) na otvorenom polju i zaštićenom prostoru.

299,00 RSD
Asfert Univerzal 20-20-20 50 g

Asfert Univerzal 20-20-20 50 g

Asfert Univerzal je NPK đubrivo sa povećanim sadržajem mikroelemenata i namenjeno za ishranu svih biljnih vrsta u različitim uslovima proizvodnje.

Visok sadržaj NPK elemenata i izbalansiran odnos mikroelemenata u đubrivu ASFERT UNIVERZAL podstiče pravilno formiranje vegetativnih i generativnih organa kod biljaka, njihov normalan rast i razvoj što se sve odražava na postizanje visokih i stabilnih prinosa.

46,00 RSD