You are here

MIP seeds

Alpha F1

Alpha F1

Nova vrlo rana sorta celera korenaša okruglih srednje krupnih korenova prečnika 10-15 cm. Namenjena je za svežu potrošnju i industrijsku preradu. Glatki koren je slabo obrastao sitnim korenčićima i to samo na donjem delu što olakšava vađenje i čišćenje. Unutrašnjost korena je postojane bele boje i visokog sadržaja suve materije što ga čini naročito pogodnim za preradu i dugo skladištenje.

4.320,00 RSD
Calgary F1 (NOV 8296 AG F1)

Calgary F1 (NOV 8296 AG F1)

Najnovija selekcija hibridnog ranog celera namenjenog za proizvodnju u zaštićenom prostoru i otvorenom polju. Obrazuje izuzetno uniformne, lepe krupne glavice, sa glatkom korom, intenzivno bele boje, sa ekstra dobrim kompaktnim unutrašnjim kvalitetom. U 99% slučajeva nema rupu u središtu korena. Lisna masa uspravna, biljka snažnog porasta. Pogodan za proizvodnju krupnih ujednačenih glavica, kako za industriju tako i za svežu potrošnju.

17.856,00 RSD
Delta F1

Delta F1

Srednje rana sorta celera korenaša namenjena za celogodišnju proizvodnju, za svežu potrošnju i dugo skladištenje. Pogodna je za proizvodnju u gušćem sklopu, ima srednje bujno tamno zeleno lišće i odlikuje se velikim brojem ujednačenih okruglih korenova prečnika 11-14 cm. Unutrašnjost korena je vrlo čvrsta, izrazito bele boje i visokog sadržaja suve materije.

4.320,00 RSD
Omega F1

Omega F1

Nova srednje rana sorta krupnijih ujednačenih korenova prečnika 12-16 cm, vrlo snažne lisne rozete pogodne za dugu proizvodnju, kasno vađenje i izuzetno dugo čuvanje. Unutrašnjost korena je ujednačene bele boje, bez šupljina i prilikom kuvanja ne menja boju. Ova sorta je zbog izuzetnog unutrašnjeg kvaliteta i postojanosti pogodna za sve vidove industrijske prerade.

4.320,00 RSD