You are here

YARA

Calcinit 2 kg

Calcinit 2 kg

YaraLiva Calcinit – kalcijum nitrat – 100% vodotopivo đubrivo

210,50 RSD
Cropcare 11-11-21 5kg

Cropcare 11-11-21 5kg

YARA MILA CROPCARE 11-11-21

645,00 RSD
Ferticare I 14-11-25

Ferticare I 14-11-25

FERTICARE I 14-11-25 – opšti, standardni

Pogodan za ishranu svih vrsta biljaka tokom cele vegetacije zbog idealnog odnosa NPK elemenata. Značajno ubrzava cvetanje i poboljšava zametanje plodova. Idealan je za folijarnu prihranu svih ratarskih, povrtarskih, voćarskih kultura, vinove loze, cveća i ukrasnog bilja.

25,00 RSD
Ferticare II 24-8-16 2kg

Ferticare II 24-8-16 2kg

FERTICARE II 24-8-16 – bogat azotom, za rast i razvoj vegetativnih organa

Mineralno đubrivo sa visokim sadržajem azota. Upotrebljava se nakon ukorenjavanja, tokom intenzivnog porasta i razvoja svih intenzivnih kultura. Odlično đubrivo za korekciju ishrane useva koji zaostaju u porastu i imaju slabiju bujnost i vegetativnost. Preporučuje se i za folijarne tretmane za povrtarske, voćarske i ratarske kulture tokom intenzivnog porasta.

460,00 RSD
Ferticare III 10-5-26 2kg

Ferticare III 10-5-26 2kg

FERTICARE III 10-5-26 – posle cvetanja, za plodonošenje

Mineralno đubrivo sa višim sadržajem kalijuma i idealnim odnosom hraniva za period plodonošenja. Preporučuje se kod kultura koje zahtevaju veću količinu kalijuma u drugom periodu vegetacije. Obezbeđuje lepšu boju plodovima, poboljšava kvalitet i mogućnost dugotrajnijeg skladištenja.

437,00 RSD