You are here

Tacne i saksije

Saksija 11-11-12 PP

Saksija 11-11-12 PP

Namenjena kako profesionalcima tako i hobi proizvođačima. Kvalitetan materijal izrade koji će vam omogućiti:
​- ubrzan rast i kvalitetne biljke usled dovoljne vlažnosti i drenaže,
​- korenov sistem je zaštićen i nije izložen udaru svetlosti i toplote
- skraćen vegetacioni period.

9,70 RSD
Saksija 8-8-7,5 četvrtasta

Saksija 8-8-7,5 četvrtasta

Namenjena kako profesionalcima tako i hobi proizvođačima. Kvalitetan materijal izrade koji će vam omogućiti:
​- ubrzan rast i kvalitetne biljke usled dovoljne vlažnosti i drenaže,
​- korenov sistem je zaštićen i nije izložen udaru svetlosti i toplote
- skraćen vegetacioni period

MATERIJAL: Plastika (PVC)

3,50 RSD
Saksija 9 za rasad 9 duboka

Saksija 9 za rasad 9 duboka

Namenjena kako profesionalcima tako i hobi proizvođačima. Kvalitetan materijal izrade koji će vam omogućiti:
​- ubrzan rast i kvalitetne biljke usled dovoljne vlažnosti i drenaže,
​- korenov sistem je zaštićen i nije izložen udaru svetlosti i toplote
- skraćen vegetacioni period.

MATERIJAL: Plastika (PVC)

3,00 RSD
Saksija 9-9-10 PP

Saksija 9-9-10 PP

Namenjena kako profesionalcima tako i hobi proizvođačima. Kvalitetan materijal izrade koji će vam omogućiti:
​- ubrzan rast i kvalitetne biljke usled dovoljne vlažnosti i drenaže,
​- korenov sistem je zaštićen i nije izložen udaru svetlosti i toplote
- skraćen vegetacioni period.

7,50 RSD
Stiroporske tacne 104 rupa

Stiroporske tacne 104 rupa

Stiroporski kontejneri se mogu koristiti duži niz godina, jer se lako dezinfikuju ispiranjem vodom pod visokim pritiskom uz dodatak formalina, varikine, ili nekog drugog dezificijensa.

137,80 RSD
Stiroporske tacne 84 rupa

Stiroporske tacne 84 rupa

Stiroporski kontejneri se mogu koristiti duži niz godina, jer se lako dezinfikuju ispiranjem vodom pod visokim pritiskom uz dodatak formalina, varikine, ili nekog drugog dezificijensa.

137,80 RSD
Tacne teku 3040/80P

Tacne teku 3040/80P

Kontejner JP 3040/ 80PTeku

Tokom rasađivanja ne dolazi do oštećenja korenovog sistema, što obezbeđuje bolje primanje biljaka na polju u odnosu na čupani rasad. Korenov sistem je bolje razvijen i obezbeđuje bolje usvajanje hraniva, brze prevazilaženje stresnih uslova i nesmetan rast i razvoj. Kontejnerski rasad dospeva ranije od čupanog. Veći prinosi u odnosu na čupani rasad. Višestruka upotreba kontejnera.

MATERIJAL: Plastika

125,00 RSD
Tacne teku 3050/160

Tacne teku 3050/160

Kontejner JP 3050/160 Teku

Tokom rasađivanja ne dolazi do oštećenja korenovog sistema, što obezbeđuje bolje primanje biljaka na polju u odnosu na čupani rasad. Korenov sistem je bolje razvijen i obezbeđuje bolje usvajanje hraniva, brze prevazilaženje stresnih uslova i nesmetan rast i razvoj. Kontejnerski rasad dospeva ranije od čupanog. Veći prinosi u odnosu na čupani rasad. Višestruka upotreba kontejnera.

MATERIJAL: Plastika

148,50 RSD
Tacne teku 3050/230

Tacne teku 3050/230

Kontejner JP 3050/230 Teku

Tokom rasađivanja ne dolazi do oštećenja korenovog sistema, što obezbeđuje bolje primanje biljaka na polju u odnosu na čupani rasad. Korenov sistem je bolje razvijen i obezbeđuje bolje usvajanje hraniva, brze prevazilaženje stresnih uslova i nesmetan rast i razvoj. Kontejnerski rasad dospeva ranije od čupanog. Veći prinosi u odnosu na čupani rasad. Višestruka upotreba kontejnera.

MATERIJAL: Plastika

148,50 RSD
Tacne teku 3050/28

Tacne teku 3050/28

Kontejner JP 3050/ 28 Teku

Tokom rasađivanja ne dolazi do oštećenja korenovog sistema, što obezbeđuje bolje primanje biljaka na polju u odnosu na čupani rasad. Korenov sistem je bolje razvijen i obezbeđuje bolje usvajanje hraniva, brze prevazilaženje stresnih uslova i nesmetan rast i razvoj. Kontejnerski rasad dospeva ranije od čupanog. Veći prinosi u odnosu na čupani rasad. Višestruka upotreba kontejnera.

MATERIJAL: Plastika

114,00 RSD
Tacne teku 3050/50P

Tacne teku 3050/50P

Kontejner JP 3050/50P Teku

Tokom rasađivanja ne dolazi do oštećenja korenovog sistema, što obezbeđuje bolje primanje biljaka na polju u odnosu na čupani rasad. Korenov sistem je bolje razvijen i obezbeđuje bolje usvajanje hraniva, brze prevazilaženje stresnih uslova i nesmetan rast i razvoj. Kontejnerski rasad dospeva ranije od čupanog. Veći prinosi u odnosu na čupani rasad. Višestruka upotreba kontejnera.

MATERIJAL: Plastika

125,30 RSD