You are here

Kukuruz šećerac

MS Vega F1 superslatki 100s

MS Vega F1 superslatki 100s

*Umesto Mirus F1*

Srednjerani superslatki hibrid kukuruza šećerca. Velikog porasta, sa snažnim i jakim habitusom. Zreli zlatnožuti klipovi dostižu oko 23 cm dužine i masu oko 400-450 g. Preporučuje se kako za svežu upotrebu, tako i za industrijusku preradu.

165,00 RSD
Union 10 g

Union 10 g

Kukuruz šećerac sa visokim i stabilnim prinosima. Union F1 je trolinijski hibrid kukuruza šećerca standardnog kvaliteta, FAO grupe 400, što znači da tehnološku zrelost dostiže za 80-85 dana od nicanja. U to vreme ima oko 25% suve materije, sa oko 4% šećera. Zrno je krupno, žute boje. Klip je visoko nasađen, 120-130 cm od osnove, krupan, dužine 22-25 cm, sa 14-16 redova, dobro obučen i zdrav.

55,00 RSD