You are here

Warning message

  • Orphan ids detected in search index: 327. Re-indexing is recommended.
  • Orphan ids detected in search index: 1631. Re-indexing is recommended.

Grašak

Dorian F1

Dorian je nova sorta graška na našem tržištu namenjena za svežu potrošnju (zelenu pijacu). Vreme stizanja je srednje rano, biljka je bujna, mahuna dužine oko 13cm, jakog stabla i bujne lisne mase. Mahune se blago zaobljena a boja zrna je srednje zelena. Dobra rezistencija na bolesti. Rezistencija: F1, BYMV, PM

Kelmerveil 200 g

Kelmerveil 200 g

Srednje rana sorta graška u tipu Kelvdona, stiže samo 6 dana kasnije, ali se razlikuje po mnogo dužim i krupnijim mahunama 11 do 12 cm i sa 8 do 9 zrna u svakoj mahuni. Otporna na virus mozaika i na Fusarium.

101,00 RSD
Avola (SEMO)

Avola (SEMO)

Avola spada u rane sorte graška krupnog semena. Tehnološku zrelost postiže za oko 58-60 dana nakon setve. Ova sorta graška se odlikuje biljkama visine 65-70 cm. Prve mahune se formiraju na devetom nodusu. Njihova prosečna dužina se kreće oko 8 cm i u sebi imaju najčešće 6-7 zrna. Zrna su krupna, tamno zelene boje i sadrže visok procenat šećera.

Grašak Avola je dobar kako za svežu potrošnju, tako i za industrijsku zamrzavanje.

169,00 RSD
Frila F1

Frila F1

Frila je srednje kasna sorta graška već dobro poznata na našem tržištu, pogodna za industrijsku preradu i svežu potrošnju. Biljka je izrazito visoka (oko 80cm), snažna, krupnog zrna i odličnog prinosa. Rezistencija: F1

174,00 RSD
Oskar CZ

Oskar CZ

Oskar CZ je vodeća sorta graška na našem tržištu. Odlikuju ga duge mahune, krupno seme i visok prinos zelenog zrna, što ga stavlja ispred svih graškova koji se nalaze u ponudi na našem tržištu.

845,00 RSD