You are here

Seme trava

Trava English mix 0.5 kg SUPERIOR

Trava English mix 0.5 kg SUPERIOR

English mix je smeša posebnih vrsta trava izrazite finoće lista koje formiraju gust travnjak superiornog izgleda. Zbog izrazite tolerancije na sušu, prema bolestima i niskom košenju (do 10mm) kao i velike sposobnosti regeneracije, ovaj travnjak ulepšava kućne vrtove i reprezentativne objekte. Ne podnosi intenzivno gaženje.

338,00 RSD
Trava Family mix 0.5 kg SUPERIOR

Trava Family mix 0.5 kg SUPERIOR

Family mix je univerzalna smeša trava idealna za travnjake u većini kućnih vrtova. Sastavljena je od najfinijih vrsta trava koje obrazuju travnjak superiornog izgleda na radost čitave porodice. Zahteva visok nivo redovnog održavanja. Dosta je za 15 m2 trave.

338,00 RSD
Trava Shady mix 0.5 kg SUPERIOR

Trava Shady mix 0.5 kg SUPERIOR

Shady mix je specijalizovana mešavina trava koje odlično podnose zasenu (senka drveća i visokih ograda, severna strana i dr.) Sastavljena je od posebno odabranih vrsta i sorti trava posebnih karakteristika koje i u uslovima smanjenog intenziteta sunčeve svetlosti formiraju gust travnjak.

350,00 RSD
Trava Sport mix 0.5 kg SUPERIOR

Trava Sport mix 0.5 kg SUPERIOR

Sport mix je namenska smeša koja se koristi za formiranje travnjaka koji se intenzivno gaze (dvorišta, igrališta, parkirališta, javne površine, sportski tereni). Sastavljena je od pažljivo odabranih vrsta i sorti trava koje pružaju travnjaku lep izgled, kompaktnost, veliku moć regeneracije kao i dubok korenov sistem. Osim ovih karakteristika, formirani travnjak dobro podnosi stresne situacije, nedostatak vlage kao i niske temperature.

338,00 RSD
Trava Parkovska 0.5 kg SPRINGER

Trava Parkovska 0.5 kg SPRINGER

Brzo rastuća, univerzalna travna smeša sa efektom besprekornog travnjak. 0,5kg semena je za 25m2 površine

379,00 RSD
Trava Engleska 0.5 kg SPRINGER

Trava Engleska 0.5 kg SPRINGER

Brzo rastuća travna smeša za parkove i sportske terene sa efektom besprekornog travnjaka - Engleska trava. 0,5 kg je za 25 m2 površine

318,00 RSD
Trava Sport 0.5 kg FLORIS

Trava Sport 0.5 kg FLORIS

Brzo rastu travna smeša za sportske terene sa efektom besprekornog travnjak. 0,5kg semena je za 25m2 površine

379,00 RSD
Trava Valentin Shadow 1 kg

Trava Valentin Shadow 1 kg

***POŠTARINA ĆE BITI VEĆA ZBOG TEŽINE PAKETA***

592,00 RSD
Trava Valentin Sport 1 kg

Trava Valentin Sport 1 kg

***POŠTARINA ĆE BITI VEĆA ZBOG TEŽINE PAKETA***

Brzorastuća mešavina trave koja je namenjena za ozelenjivanju rekreativnih površina, sportskih igrališta i parkova. Mešavinu čine vrste i sorte trava koje podnose opterećenja i gaženje. 

592,00 RSD
Trava Valentin Classic 1 kg

Trava Valentin Classic 1 kg

***POŠTARINA ĆE BITI VEĆA ZBOG TEŽINE PAKETA***

592,00 RSD
Trava Sunny Valentin 1 kg

Trava Sunny Valentin 1 kg

***POŠTARINA ĆE BITI VEĆA ZBOG TEŽINE PAKETA***

592,00 RSD
Trava Shade Fun 1 kg SUPERIOR

Trava Shade Fun 1 kg SUPERIOR

Shade&Fun je smeša trava namenjena za travnjake sa smanjenim intenzitetom osvetljenosti na suvim i siromašnim terenima. Pre setve izvršiti đubrenje na osnovu rezultata ispitivanja zemljišta. Obratiti pažnju na pripremu i nivelaciju površine za setvu, da bi izbegli probleme koji se kasnije mogu pojaviti. Korišćenje: Travnjaci u senci visokog drveća, velikih zgrada, u uslovima delimične zasene, na suvim i siromašnim zemljištima.

806,00 RSD

Stranice