You are here

Zaštita bilja (uskoro...)

Click tablete 25 komada

Click tablete 25 komada

Prvi biostimulant u tabletama. Konzorcijum korisnih mikrooranizama. NE SADRŽI GENETSKI MODIFIKOVANE ORGANIZME, KAO NI PATOGENE ORGANIZME.

299,00 RSD
Scudo (za organsku proizvodnju)

Scudo (za organsku proizvodnju)

SCUDO je tečno EC đubrivo sa bakrom naučno dokazano da

- SPREČAVA I LEČI NEDOSTATAK BAKRA.
- POVEĆA OTPORNOST BILJKE NA GLJIVIČNE I BAKTERIJSKE BOLESTI

Delovanje Scuda je brzo i efikasno. Bakar se brzo ugrađuje i mobilan je unutar biljke zahvaljujući vezivanju bakra za biljne aminokiseline i glukonsku kiselinu.

ANTISTRES DEJSTVO

245,00 RSD
Tifi 250 g
Tifi 250 g

Tifi 250 g

TIFI je proizvod koji sadrži u sebi spore i micelije od genetski ne modifikovanih živih gljivica, koje obično žive u Mediteranskom okruženju. TIFI je posebno sintetizovan proizvod na bazi trihoderma gljivica i Micorrhiza gljivica (Trichoderma atroviride + Glomus spp).

2.345,00 RSD
Trainer (za organsku proizvodnju)

Trainer (za organsku proizvodnju)

TRAINER je tečno organsko azotno đubrivo za folijarnu primenu.
189,00 RSD