Asfert 3 12-12-36 1 kg | Ostalo | Agromax Palić | Seme povrća, Seme začina, Seme trava, Đubriva, Pribor za baštu, Zaštita bilja Skip to main content

Asfert 3 12-12-36 1 kg

Ostalo Chemical Agrosava
Šifra:
1-000-0059
299 RSD
Informacije o proizvodu

ASFERT 3 je NPK đubrivo namenjeno za ishranu svih biljnih vrsta, posebno kaliofilnih (povrće, krompir, šećerna repa, voće, vinova loza, krtolasto i ukrasno bilje). Povećan sadržaj kalijuma, izbalansiran odnos mikroelemenata i kvalitetna formulacija omogućavaju primenu đubriva ASFERT 3 na različitim tipovima zemljištima (posebno koja sadrže manje kalijuma) na otvorenom polju i zaštićenom prostoru. Značaj kalijuma u životu biljaka potiče od njegove uloge. Kao aktivator enzima posredno ili neposredno utiče na brojne fiziološko-biohemijske procese u biljkama, pre svega regulaciju vodnog režima i biosintezu visokomolekularnih jedinjenja. 
Optimalno vreme primene đubriva ASFERT 3 je u kasnijim fazama vegetacije, od formiranja plodova, kada je inače i potreba biljke za kalijumom mnogo veća.
Primena ASFERT 3 sa redovnim tretmanima zaštite, povoljno utiče na kvalitet i veličinu plodova i značajno doprinosi povećanju otpornosti biljaka prema nepovoljnim ekološkim uslovima kao što su niske i visoke temperature i suša.
Makroelementi:
Ukupni azot (N) 12%
Fosfor (P2O5) 12%
Kalijum (K2O) 36%
Mikroelementi:
Gvožđe (Fe) 0,05%
Bakar (Cu) 0,005%
Mangan (Mn) 0,03%
Cink (Zn) 0,01%
Bor (B) 0,02%
Mobilden (Mo) 0,003%
Specifična težina: 1,05 g/cm3
pH vrednost: 4,3
PRIMENA
Za potpunu ishranu biljaka preko zemljišta (fertirigacijom) mogu se preporučiti količine 50-200 kg/ha, s tim da je zemljište-supstrat klasičnim đubrenjem dovedeno u stanje optimalne plodnosti. U slučaju programirane upotrebe preko vode za zalivanje (fertirigacija), količina primene ovog đubriva unosi se rastvorom koncentracije do 0,1%, a folijarno sa rastvorom koncentracije 0,3-0,5%.
Vreme primene: u ranim fazama vegetacije, od setve i rasađivanja do cvetanja.
NAČIN PRIMENE
Programiranom primenom potrebnih količina đubriva putem vode za zalivanje po celoj površini ili lokalno (zalivanjem „kap po kap“), i folijarno, u kombinaciji ili bez kombinacije s odgovarajućim zaštitnim sredstvima. U slučaju folijarne primene sa zaštitnim sredstvima, treba poštovati pravilo rasporeda rastvaranja: voda – đubrivo – zaštitno sredstvo. Broj tretiranja u toku godine zavisi od zahteva gajenih biljaka, sastava zemljišta, supstrata i predloženih načina primene, što najčešće podrazumeva više puta tokom godine.

Proizvođač: Chemical Agrosava doo
Uvoznik: Chemical Agrosava doo
Zemlja porekla: Srbija

Detalji
Pakovanje
1 kg
Kultura
Namena
Hobi
Poreklo
Domaći
Izvor
Domaći

Podelite stranicu