Asfert Univerzal 20-20-20 50 g | Ostalo | Agromax Palić | Seme povrća, Seme začina, Seme trava, Đubriva, Pribor za baštu, Zaštita bilja Skip to main content

Asfert Univerzal 20-20-20 50 g

Ostalo Chemical Agrosava
Šifra:
1-000-0427
46 RSD
Informacije o proizvodu

Asfert Univerzal je NPK đubrivo sa povećanim sadržajem mikroelemenata i namenjeno za ishranu svih biljnih vrsta u različitim uslovima proizvodnje.
Visok sadržaj NPK elemenata i izbalansiran odnos mikroelemenata u đubrivu ASFERT UNIVERZAL podstiče pravilno formiranje vegetativnih i generativnih organa kod biljaka, njihov normalan rast i razvoj što se sve odražava na postizanje visokih i stabilnih prinosa.
Optimalno vreme primene đubriva ASFERT UNIVERZAL u povrtarskoj proizvodnji je od perioda ukorenjavanja pa do cvetanja, dok je za ishranu voćarskih i ratarskih useva, od perioda intenzivnog rasta i plodonošenja pa sve do početka faze sazrevanja.
Makroelementi:
Ukupni azot (N) 20%
Fosfor (P2O5) 20%
Kalijum (K2O) 20%
Mikroelementi:
Gvožđe (Fe) 0,04%
Bakar (Cu) 0,015%
Mangan (Mn) 0,025%
Cink (Zn) 0,025%
Bor (B) 0,01%
Mobilden (Mo) 0,001%
Specifična težina: 0,9-1 g/cm3
pH vrednost: 4-5
PRIMENA
Za potpunu ishranu biljaka preko zemljišta (fertirigacijom) mogu se preporučiti količine 50-200 kg/ha, s tim da je zemljište-supstrat klasičnim đubrenjem dovedeno u stanje optimalne plodnosti. U slučaju programirane upotrebe preko vode za zalivanje (fertirigacija), količina primene ovog đubriva unosi se rastvorom koncentracije do 0,1%, a folijarno sa rastvorom koncentracije 0,3-0,5%.
Vreme primene: u ranim fazama vegetacije, od setve i rasađivanja do cvetanja.
NAČIN PRIMENE
Programiranom primenom potrebnih količina đubriva putem vode za zalivanje po celoj površini ili lokalno (zalivanjem „kap po kap“), i folijarno, u kombinaciji ili bez kombinacije s odgovarajućim zaštitnim sredstvima. U slučaju folijarne primene sa zaštitnim sredstvima, treba poštovati pravilo rasporeda rastvaranja: voda – đubrivo – zaštitno sredstvo. Broj tretiranja u toku godine zavisi od zahteva gajenih biljaka, sastava zemljišta, supstrata i predloženih načina primene, što najčešće podrazumeva više puta tokom godine.

Proizvođač: Chemical Agrosava doo
Uvoznik: Chemical Agrosava doo
Zemlja porekla: Srbija

Detalji
Pakovanje
50 g
Kultura
Namena
Hobi
Poreklo
Domaći
Izvor
Domaći

Podelite stranicu