Trainer (za organsku proizvodnju) | Zaštita bilja | Agromax Palić | Seme povrća, Seme začina, Seme trava, Đubriva, Pribor za baštu, Zaštita bilja Skip to main content

Trainer (za organsku proizvodnju)

Zaštita bilja Italpollina
Šifra:
1-010-0832
195 RSD
Informacije o proizvodu

TRAINER je tečno organsko azotno đubrivo za folijarnu primenu. Prisutnost organskog azota omogućava da proizvod bude energetski aktivan u razvoju biljaka, pomažući takođe prevazilaženje klimatskih stresnih situacija. 
TRAINER se brzo absorbuje preko lista i translocira se u tkivu biljke i u roku od nekoliko sati može da izvrši svoje dejstvo u biljci. 
 
100% BILJNE AMINOKISELINE bez aminokiselina životinjskog porekla!
 
PREDNOSTI

visok stepen usvajanja biljnih aminokiselina
uravnoteženo snabdevanje organskim azotom
otpornost na klimatske streseve
maksimalna efikasnost i vrlo brzo dejstvo
stimulacija rasta biljaka
povećanje veličine ploda i kvaliteta
veći prinosi
povećan sadržaj šećera u plodu

SASTAV
 
Organska materija                                  41%
Organski azot (N)                                     5%
Biljne aminokiseline i peptidi                    31%
Specifična težina                             1.18 kg/L
pH                                                           4-5
 
AMINOGRAM
 
Alanin                                                      4.6%
Arginin                                                     7.0%
Aspartinska kis.                                      11.7%
Cistein                                                     1.0%
Glutaminska kis.                                     18.0%
Glicin                                                       4.5%
Histidin                                                    2.8%
Izoleucin                                                  4.8%
Leucin                                                     8.0%
Lizin                                                        6.0%
Metionin                                                  1.5% 
Fenilalanin                                               5.2%
Prolin                                                      5.1%
Serin                                                       5.5%
Treonin                                                    4.1%
Triptofan                                                  1.2%
Tirozin                                                     3.9%
Valin                                                       5.1%
 

ANTISTRES DEJSTVO: pomaže biljci tokom bilo kakvog stresa (izrazita vrućina i hladnoća, mala osvetljenost, oštećenje, itd.)

BIOSTIMULATIVNO DEJSTVO: podpomaže rast biljke i olakšava najosetljivije faze razvoja (rast, formiranje plodova  i njihov rast, itd.)

HRANJIVO DEJSTVO: idealan je dodatak za tradicionalno đubrenje da bi se dobili visoki prinosi i kvalitetni rezultati, zahvaljujući biološki aktivnim supstancama (aminokiseline, vitamini) koji podpomažu fotosintezu i fiziologiju biljaka.

PRIMENA I DOZIRANJE

TRAINER je tečno organsko azotno đubrivo za folijarnu primenu. Način primene se određuje na osnovu zahteva i nutricionog stanja useva.
U standardnim uslovima:

Folijarna primena: 150 - 350 ml/100l vode
 
za 2-4 tretmana tokom vegetativnog ciklusa u zavisnosti od vrste useva, agronomskih uslova proizvodnje i nutritivnih potreba biljke.

Preporučuje se tretman u hladnijem delu dana (ujutro ili uveče) da bi se potpomogla  maksimalna absorbcija od strane biljke i dobila najbolja učinkovitost.
 
KOMPATIBILNOST
TRAINER se može mešati se većinom pesticida i đubriva na tržištu. Ne mešati sa belim uljima, insekticidima i fungicidima baziranim na ulju i Dodin-om. Pre upotrebe se preporučuje testiranje na maloj površini.
POGODAN ZA ORGANSKU PROIZVODNJU. Trainer je OMRI SERTIFIKOVANO đubrivo.

Detalji
Pakovanje
100 ml
Kultura
Namena
Hobi
Poreklo
Uvozni
Izvor
Uvozni

Podelite stranicu