Uslovi i pravila kupovine | Agromax Palić | Seme povrća, seme začina, seme trava Skip to main content

Uslovi i pravila kupovine

1.INFORMACIJE O ISPORUCI I NAČINU PLAĆANJA

ROK ISPORUKE JE 1 DO 10 RADNIH DANA. Profesionalne seme nabavljamo tek po porudžbini. Svi artikli nisu dostupni u svakom momentu te se rok isporuke može produžiti. U slučaju da je za određene artikle potrebno da čekate duže od navedenog roka, obavestićemo Vas putem mejla ili preko telefona koji ste ostavili prilikom poručivanja.

Naručene proizvode će na Vašu kućnu adresu doneti kurir. Isporuka naših proizvoda kurirskom službom Bexexpress se vrši na terotoriji R. Srbije.

Za poručene proizvode naplaćuju se dodatni troškovi isporuke.

Troškovi isporuke za porudžbine vrednosti do 30.000,00 dinara iznose od 460,00 dinara (do 0,5 kg), dok je pakete vrednosti iznad 30.000,00 isporuka besplatna. Poštarina zavisi od težine paketa.

Naša prodavnica zadržava pravo promene cena bez prethodne najave, ali kupac će biti obavešten pre isporuke.

KAKO SE KUPUJE

Pronađite proizvod koji želite da naručite.
Iz našeg kataloga proizvoda ili uz pomoć pretraživača, koji se nalazi u gornjem desnom uglu svake stranice, odaberite proizvod koji želite da kupite.
Cene koje su prikazane na sajtu su maloprodajne cene sa uračunatim PDV-om. U cenu artikala nije uračunat prevoz do kupca.

Željeni proizvod možete dodati u svoju korpu klikom na dugme "Dodajte u korpu" koje se nalazi sa desne strane kod svakog proizvoda u katalogu proizvoda.
Ukoliko želite da kupite više različitih proizvoda kliknite na "Nastavite kupovinu" i ponovite postupak sve dok ne dodate sve proizvode koje želite da kupite.

KAKO SE PLAĆA

Plaćanje se vrši na sledeća dva načina:
1. plaćanje u gotovini kod ličnog preuzimanja
2. plaćanje pouzećem kurirskoj službi

KAKO SE ISPORUČUJE

Isporuka se vrši kurirskom službom Bexexpress i isključivo na teritoriji Srbije.
Ukoliko želite da naručite iz Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i ostale zemlje, možete to učiniti preko našeg webshopa, ali jedino je moguće lično preuzimanje i plaćanje.
Nakon naručivanja robe, kontaktiraćemo vas radi potvrde podataka i u vezi dogovora vremena isporuke.

Kod hobi kesica obično nema čekanja, isporuka se vrši odmah prvi radni dan.
Kod profesionalnih semena ne držimo sva semena na lageru (tako ćete uvek dobiti sveže seme sa novim deklaracijama) i čeka se od 2 do 10 dana. U svakom slučaju ćete biti obavešteni  o vremenu isporuke.

KO MOŽE KUPITI NA NAŠEM SAJTU?

Svako fizičko i pravno lice može da naruči na našem sajtu. Sve cene su maloprodajne i iskazane sa PDV-om. Ukoliko treba poseban gotovinski račun za poljoprivredno gazdinstvo ili firmu, samo naznačite u NAPOMENI i napišite JMBG ili PIB.

2. ODUSTANAK OD UGOVORA

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka potrošač može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Izjava o odustanku od ugovora o prodaji zaključenog na daljinu proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata AGROMAX-PALIĆ doo.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Uplaćeni novčani iznos se potrošaču vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Potrošač je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti.

Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i originalni račun.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda. Troškove vraćanja robe i novca snosi potrošač, sem u slučajevima kada potrošač dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Zakon ne predviđa povrat sledeće robe: robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke.

Izjavu o odustanku od ugovora o prodaji zaključenog na daljinu možete preuzeti ovde.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku ugovora zaključenog na daljinu, odnosno do prijema proizvoda kog potrošač vraća.

Troškove vraćanja robe i novca snosi potrošač, sem u slučajevima kada potrošač dobije neispravan ili pogrešan artikal.

PROCEDURA ZA POVRAĆAJ SREDSTAVA

Kontaktirajte nas pozivanjem broja telefona 024-602-850 ili nam na email adresu agromaxpalic@gmail.com  pošaljite fotografiju računa, Vaše ime, prezime, broj telefona i broj dinarskog tekućeg računa.

Povraćaj sredstava se vrši iskljucivo na gore navedeni način, uplatom na dinarski tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.
 

3. SAOBRAZNOST

AGROMAX-PALIĆ DOO je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. AGROMAX-PALIĆ doo je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2. godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača.

Zakonom o zaštiti potrošača Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 24 meseca od kupovine robe. Za robu čiji je period saobraznosti duži od 24 meseca, Trgovac je dužan da izda garantni list dobavljača. Trgovac je dužan da u slučaju nesaobraznosti robe o svom trošku obezbedi servisiranje iste. Kod prodaje polovne robe, može se ugovoriti kraći rok u kom Trgovac odgovara za nesaobraznost, koji ne može biti kraći od 12 meseci.

Period saobraznosti artikala koji se smatraju potrošnom robom može biti manja od 24 meseca. Period saobraznosti za takve artikle iznosi 6 meseci, ukoliko proizvođač nije drugačije propisao.

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Trgovca kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Za sve dodatne informacije, slobodni ste da nas kontaktirate putem email agromaxpalic@gmail.com ili na sedište firme: Horgoški put 92, Palić 24413.

Otklanjanje nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka:

https://www.agromaxshop.rs/pribor-za-bastu/elektricni-alati

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe u slučaju tehničke robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis. AGROMAX-PALIĆ doo će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o dostupnim servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.”

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi AGROMAX-PALIĆ doo.

4. REKLAMACIJA
Validni su sledeći rokovi za reklamaciju:

    • 8 dana – rok u kome prodavac mora da odgovori na reklamaciju
    • 15 dana – rok za rešavanje reklamacije (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 dana)
    • Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

Kao prodavac dužni smo da potrošaču bez odlaganja izdamo pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

U slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, potrošač može vratiti robu na trošak trgovca sa sledećim poštanskim operaterom: BEX EXPRESS doo

5. VANSUDSKO REŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora.

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:

- u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;

- za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;

- na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;

- na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;

- u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.