You are here

Warning message

Orphan ids detected in search index: 323. Re-indexing is recommended.

Grašak

Alicia 200 g

Alicia 200 g

Veoma rana sorta graška u tipu Provansalca, ali neuporedivo rodnija. Ima glatke i tamno zelene plodove. Snažna biljka, otpotna na Fuzarijum. Mahuna je dužine 9-10 cm i ima 9 do 10 zrna u svakoj mahuni.

113,00 RSD
Avola F1

Avola F1

Avola je najranija sorta graška. Stiže za 57 dana nakon setve. Predstavlja idustrijski standard po pitanju ranostasnosti, prinosa i kvaliteta. Visina biljke je 65 cm, zrna su krupna i sadržaj šećera je visok.
Rezistencija: F1

174,00 RSD
Dorian F1

Dorian F1

Dorian je nova sorta graška na našem tržištu namenjena za svežu potrošnju (zelenu pijacu). Vreme stizanja je srednje rano, biljka je bujna, mahuna dužine oko 13cm, jakog stabla i bujne lisne mase. Mahune se blago zaobljena a boja zrna je srednje zelena. Dobra rezistencija na bolesti. Rezistencija: F1, BYMV, PM

174,00 RSD
Frila F1

Frila F1

Frila je srednje kasna sorta graška već dobro poznata na našem tržištu, pogodna za industrijsku preradu i svežu potrošnju. Biljka je izrazito visoka (oko 80cm), snažna, krupnog zrna i odličnog prinosa. Rezistencija: F1

174,00 RSD
Kelmerveil 200 g

Kelmerveil 200 g

Srednje rana sorta graška u tipu Kelvdona, stiže samo 6 dana kasnije, ali se razlikuje po mnogo dužim i krupnijim mahunama 11 do 12 cm i sa 8 do 9 zrna u svakoj mahuni. Otporna na virus mozaika i na Fusarium.

101,00 RSD