You are here

Warning message

Orphan ids detected in search index: 863. Re-indexing is recommended.

Kukuruz šećerac

Bonanza F1

Bonanza F1

Robusna biljka koja često obrazuje po dva upotrebljiva, kvalitetna klipa. Namena: sveža potrošnja i prerada.
Dužina vegetacije: 80-85 dana
Visina biljke: 200 cm
Dužina klipa: 22-24 cm
Broj redova: 16-18
Otpornost: IR: ET /Ps

5.280,00 RSD
Kukuruz šećerac 10 g

Kukuruz šećerac 10 g

Biljka: prosečne visine oko 220 cm, 1-2 klipa po biljci
Klip: dužine 22-25 cm, prečnik oko 5 cm, sa 14-16 redova zrna, žuta boja zrna (meko i slatko)
Sazrevanje: oko 90 dana od nicanja (april-avgust)
Napomena: sadržaj šećera oko 5%, može da se koristi 25 dana nakon oplodnje
Seme je tretirano. OTROVNO, VITAVAKS. Seme je zagađeno i ne sme se koristiti za ishranu ljudi, domaćih životinja i divljači.

77,00 RSD
Mint F1

Mint F1

Superslatki kukuruz šećerac snažne biljke, dobre oplodnje. Ne retko na biljkama bude po dva upotrebljiva - prodajna klipa.
Dužina vegetacije: 77 dana
Visina biljke: 180-190 cm
Dužina klipa: 20-22 cm
Broj redova: 16-18
Otpornost: IR: ET/ MDMV

6,00 RSD
Rising sun F1

Rising sun F1

Hibrid Rising Sun super slatki sa dužinom vegetacije od 71 dana je bio sve više tražen na tržištu jer se polako menjaju navike potrošača u poslednje vreme u odnosu na hibride sa normalnim sadržajem šećera.

4,84 RSD
Sentinel F1

Sentinel F1

Otporan hibrid, kvalitetnih klipova sa velikom količinom šećera, namenjen za svežu potrošnju i preradu. Dužina vegetacije je 82-85 dana.
Visina biljka: 190-200 cm
Dužina klipa: 20-22 cm
Broj redova: 16-18 cm
Otpornost: HR: Ps IR: ET /Ps

5,40 RSD
Sundance F1

Sundance F1

Veoma rani hibrid zahvalan za gajenje. Zbog svoje ranostasnosti, sve zanimljiviji za proizvodnju iz rasada kako bi berba bila što ranija. Dužina vegetacije je 68-70 dana.
Visina biljka: 170 cm
Dužina klipa: 17-19 cm
Broj redova: 14-16

5.280,00 RSD
Sunrise 10 g

Sunrise 10 g

Veoma rani hibrid super slatkog šećerca za konzumnu upotrebu. Seje se tokom proleća i leta. Dužina vegetacije je 65-70 dana nakon nicanja semena. 1 gram sadrži 5-8 semena.

105,00 RSD
Sunrise F1

Sunrise F1

Vrlo rani hibrid (67-70 dana) izuzetnih proizvodnih karakteristika, namenjen za svežu potrošnju i preradu. Klipovi zlatno žute boje su ujednačeni po veličini i težini, sa do kraja popunjenim vrhom. Snažne i ne preterano bujne biljke obezbeđuju brzi porast i stabilne i visoke prinose.

6,24 RSD
Sweet Nugget F1

Sweet Nugget F1

Najraniji hibrid superslatkog šećerca na tržištu sa periodom sazrevanja od 65 – 68 dana. Biljka je srednje bujna sa kraćom ali vrlo čvrstom stabljikom. Srednje krupni klipovi namenjeni su za svežu potrošnju. Usev odlikuje izuzetno brz porast i formiranje pravih, uniformnih i cilindričnih
klipova.

6,24 RSD
Union F1

Union F1

KUKURUZ ŠEĆERAC UNION F1 je trolinijski hibrid kukuruza šećerca standardnog kvaliteta, FAO grupe 400, što znači da tehnološku zrelost dostiže za 80-85 dana od nicanja. U to vreme ima oko 25% suve materije, sa oko 4% šećera. Zrno je krupno, žute boje. Klip je visoko nasađen, 120-130 cm od osnove, krupan, dužine 22-25 cm, sa 14-16 redova, dobro obučen i zdrav.

169,00 RSD