You are here

Warning message

  • Orphan ids detected in search index: 327. Re-indexing is recommended.
  • Orphan ids detected in search index: 1631. Re-indexing is recommended.

Grašak

Avola (SEMO)

Avola (SEMO)

Avola spada u rane sorte graška krupnog semena. Tehnološku zrelost postiže za oko 58-60 dana nakon setve. Ova sorta graška se odlikuje biljkama visine 65-70 cm. Prve mahune se formiraju na devetom nodusu. Njihova prosečna dužina se kreće oko 8 cm i u sebi imaju najčešće 6-7 zrna. Zrna su krupna, tamno zelene boje i sadrže visok procenat šećera.

Grašak Avola je dobar kako za svežu potrošnju, tako i za industrijsku zamrzavanje.

169,00 RSD
Kelmerveil 200 g

Kelmerveil 200 g

Srednje rana sorta graška u tipu Kelvdona, stiže samo 6 dana kasnije, ali se razlikuje po mnogo dužim i krupnijim mahunama 11 do 12 cm i sa 8 do 9 zrna u svakoj mahuni. Otporna na virus mozaika i na Fusarium.

101,00 RSD
Oskar CZ

Oskar CZ

Oskar CZ je vodeća sorta graška na našem tržištu. Odlikuju ga duge mahune, krupno seme i visok prinos zelenog zrna, što ga stavlja ispred svih graškova koji se nalaze u ponudi na našem tržištu.

845,00 RSD